Behandeling

Als eerste wordt er gekeken naar uw klachten en uw medische voorgeschiedenis.

Het onderzoek bestaat uit het doormeten zoals beschreven staat bij werkwijze. Na het meten hebben we een goed beeld van de verstoringen die in het lichaam opgetreden zijn maar ook of er bijv. allergieën aanwezig zijn. 

Aan de hand van de doormeting stel ik een behandelplan op en mocht het nodig zijn dan geef ik u medicatie op natuurlijke basis. We controleren of u tegen de medicatie kan en of ze het herstel bevorderen.

Controlemetingen vinden gemiddeld tussen de 6 en de 8 weken plaats. Er wordt dan een nieuwe meting gedaan waarbij gekeken wordt of er vooruitgang is en/of de voorgeschreven middelen aangepast moeten worden. Als de klachten verbeteren dan zal er steeds een langere periode tussen de controlemetingen zitten.

De behandelingen zijn niet in plaats van de reguliere zorg, maar is een aanvullende ondersteuning.

Jelier praktijk voor natuurgeneeskunde

Natuurgeneeskundig therapeut

BATC Complementair therapeut

Telefoonnummer:   06-41875356

Emailadres:               Lianne@jeliernatuurgeneeskunde.nl

Adresgegevens:       Oranjelaan W.Z. 48a

                                    3297 CT Puttershoek

KvK nummer:           76842541

Behandelovereenkomst

Privacyverklaring